Kampong Cricket ALV op zondag 15 oktober

Geachte leden van SV Kampong Cricket,

Graag nodigen wij u uit voor de  Algemene Ledenvergadering op zondag 15 oktober.
De ALV begint om 15.00 en wordt gehouden in het Charles Verheyen Paviljoen.
Wij hopen u daar te ontmoeten, uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groeten, 
Het bestuur, 

 

AGENDA

Algemene ledenvergadering SV Kampong Cricket
Zondag 15 oktober 2017 om 15.00 uur
Locatie: Charles Verheijen Paviljoen
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ALV 20 april 2017 (zie bijlage)
4. Financieel verslag t/m Q3 2017
5. Charles Verheyen Fonds: status en doelstellingen
6. Mededelingen vanuit de commissies
7. Plannen voor het komend jaar
8. Begroting 2017
9. Rondvraag
10. Sluiting

 

SV KAMPONG FEDERATIE WEBSITE

#CRICKETNL

   

 

 

 

 

Banner

 

 

 

 

 

site: IanusWeb