Spirit of Cricket: ook bij Kampong

Beste leden, jeugdleden en ouders,

Naast de Laws of Cricket die door de MCC zijn opgesteld kent cricket van oudsher ook veel ongeschreven regels.
Deze zijn in de late jaren '90 vastgelegd onder de noemer ‘Spirit of Cricket’.
Dit begrip herinnert spelers aan de verantwoordelijkheid om de sport cricket altijd sportief te spelen en ook als zodanig uit te dragen.
De Spirit of Cricket is nu een belangrijk onderdeel van de cricketsport.

Ook dit jaar hebben alle captains van de alle clubs in Topklasse en Hoofdklasse het Spirit of Cricket Akkoord ondertekend, waarin ze aangeven zich te houden aan de Spirit of Cricket.
Specifiek voor Kampong Cricket hebben we gedragsregels opgesteld die zijn afgeleid van de Spirit of Cricket.
Deze zijn vorig jaar door het bestuur uitgedragen, en vanuit het nieuwe bestuur wil ik deze graag nogmaals onder de aandacht brengen. 

Voor spelers in de competities heeft de Technische Commissie de ‘Kampong Player Guidelines’ opgesteld.
Deze bevatten belangrijke aanvullingen hoe wij als teams met elkaar om willen gaan, hoe wij ons gastvrij willen opstellen richting andere teams en wat de rol van de captain daarin is.

Ik vind het belangrijk dat wij als Kampong Cricket in alle opzichten een sportieve en gastvrije club zijn. Ik zou zeggen, lees de stukken door (het is niet veel en allemaal heel logisch), houd het in gedachten, én: handel ernaar.

Hartelijke groet, namens het bestuur,

Ulrich Oron
Voorzitter 

- - - - - - - 
English:

Dear members, youth members and parents,

Next to the official Laws of Cricket by the MCC, cricket also contains many unwritten rules of old.
These have been transformed into the 'Spirit of Cricket' in the late '90's.
This reminds players of the respsonsibility to always play cricket in a sportsmanlike way, and to also propagate cricket as such.
The 'Spirit of Cricket' nowadays plays an important part in the sport.

Like last year all captains of the Top- and Hoofdklasse have signed the Spirit of Cricket Agreement, in which they promise to abide by it.
Specifically for Kampong we drafted a policy of conduct which has been taken out of the Spirit of Cricket.
This has been forwarded to our members by the board last season. The new board would like to emphasise the Spirit of Cricket again this year.

For players in all official leagues the Kampong Technical Committee has prepared specific guidelines.
These contain important issues to the way we act, between ourselves, and other teams, to be a true host to teams and players, and the role of the captain in this.

I think it is important that as Kampong Cricket we are a sportsmanlike and welcoming club to all visitors.
Please read the Spirit of Cricket and the guidlines (it's not that much and very logical) ánd: please act according to this.

Kind regards, on behalf of the board,

Ulrich Oron
Chairman

Kampong Cricket Gedragsregels policy NL

Kampong Cicket Player guidelines EN

MCC Spirit of Cricket

MCC Laws of Cricket

SV KAMPONG FEDERATIE WEBSITE

#CRICKETNL

   

 

 

 

 

Banner

 

 

 

 

 

site: IanusWeb