Lidmaatschap

Om lid te worden van Kampong Cricket vult u eerst het digitale aanmeldingsformulier in, dat u kunt Downloaden. U dient dit formulier te downloaden, in te vullen, dan afdrukken en ondertekenen en vervolgens  op te sturen (met digitale scan) naar de secretaris: secretaris@kampongcc.nl. U kunt het helaas niet via de 'verstuur' optie insturen, aangezien er een handtekening nodig is voor de automatische incasso van de contributie.

In de Algemene Ledenvergadering van 29 november 2012 is bepaald dat de contributie jaarlijks wordt geindexeerd.

De hoogte van de contributie is vanaf 1-1-2012 gebaseerd op de leeftijd.
 
Voor 2017 is de contributie als volgt vastgesteld:

De contributie zal via een automatische incasso in de laatste week van april 2017 worden geïnd.

Leden die géén gebruikmaken van de automatische incasso regeling betalen € 20,- extra en worden verzocht de contributie
uiterlijk 1-5-2017 te voldoen op rekeningnummer: 1428.19.743 ten name van: SV Kampong Cricket

Leden die het lidmaatschap wensen te beeindigen, dienen dit uiterlijk 28 februari 2018 schriftelijk per e-mail door te geven aan de secretaris van SV Kampong Cricket. 


Kennismaken met Cricket - nog nooit eerder gecricket???????

Voor mensen die nog nooit eerder crikcet hebben gespeeld heeft SV Kampong Cricket een speciaal tarief.: het introductielidmaatschap kost € 86,- voor het eerste jaar voor senioren en €40,50 voor junioren.


Wil je lid worden? Aanmelden kan bij de secretaris Dirk Benade via secretaris@kampongcc.nl door het aanmeldigsfomulier (zie boven) in te vullen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met verenigingsmanager Floris Jansen (m) 06-46789230 of (e) verenigingsmanager@kampongcc.nl

 

SV KAMPONG FEDERATIE WEBSITE

#CRICKETNL

   

 

 

 

 

Banner

 

 

 

 

 

site: IanusWeb